Projekt

Här samlar vi de projekt som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Pågående projekt

Lösenordsskyddad: Funktion hos markbaserade anläggningar i fält – Fortsättning 2017-2018

Denna sida är till för projektdeltagarna. Här samlar vi information om projektet. RISE-enheten Jordbruk och livsmedel (f.d. JTI) äger och driver projektet. VA-guiden bistår som kommunikationskanal. Aktiviteter...

Att driva och stötta utvecklingsprojekt är en viktig del av VA-guiden. 2004 startade Avloppsguiden som ett projekt mellan en handfull kommuner och har sedan vuxit utifrån detta. Under åren har det blivit rätt många större och mindre projekt. Avslutade projekt hittar du om inlägg i kategorin publikationer då de resulterar i rapporter och informationsmaterial.