Kretslopp

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör små avlopp och kretslopp.

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör, från främst miljökontor. Det handlar om handläggarstöd i form av rutiner och policy, reportage och rapporter.

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...

Regeringen tillsätter utredning

Utredningen fokuserar på tre områden: 1. Små avlopp - åtgärdstakt och kretslopp 2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster) 3. Central tillsynsmyndighet (LAV) När det...

Kretslopp för små avlopp

Välkommen på nätverksträff om kretslopp, avlopp och slam, en träff arrangerad av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun...

Reflektion: Kommunens kretslopps-linje vann i första instans

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har meddelat domar i tre ärenden som rör Uddevalla kommun. I samtliga fall går domstolen på kommunens och...

Kretsloppsprojekt i Hässleholm under 2016-2017

Hässleholms kommun har sökt och fått LOVA-medel för att arbeta med frågan om kretslopp av näringsämnen från små avlopp. Kommunen ska: Utreda förutsättningarna för kretsloppsanpassning...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna