Kretslopp

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör små avlopp och kretslopp.

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör, från främst miljökontor. Det handlar om handläggarstöd i form av rutiner och policy, reportage och rapporter.

Fördjupat expertsvar om kretsloppskrav på små avlopp och kommunala policydokument

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Fokus på omhändertagande av slamavskiljarslam, 6/12

Avfall Sverige, i samarbete med Jönköpings kommun och VA-guiden, bjuder in till träff för nätverket för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, Slamnätverket. Tema: Omhändertagande...

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...

Regeringen tillsätter utredning

Utredningen fokuserar på tre områden: 1. Små avlopp - åtgärdstakt och kretslopp 2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster) 3. Central tillsynsmyndighet (LAV) När det...

Kretslopp för små avlopp

Välkommen på nätverksträff om kretslopp, avlopp och slam, en träff arrangerad av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna