Start Små avlopp Erfarenheter

Erfarenheter

Här samlar vi olika typer av inlägg från främst miljökontor. Det handlar om handläggarstöd i form av rutiner och policy, reportage och rapporter.

Nyheter

Anpassa ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”

Antingen kan kommunen själv eller vi på VA-guiden göra ändringar. Många kommuner skickar ut checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?" till sina...

GIS-stöd för att bedöma små avlopp

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har...

Påverka vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras

Den 30:e mars bjuds inspektörer in till en workshop i Norrköping för att testa förslaget till vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras....

Filmer från kunskapsdag 2016 om små avlopp

Den 29 november arrangerade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) en kunskapsdag om små avlopp i Knivsta 29 november. Tack vare finansieringen...

Projektet Klart Vatten på Gotland på god väg

Sedan 2009 har Region Gotland drivit tillsynskampanjen Klart Vatten för att uppmärksamma och förbättra öns små avloppsanläggningar. 2014 uppskattade projektet att ca 40 %...

Publikationer

Fråga Experten

Filmer

Senaste artiklarna