Start Om VA-guiden

Om VA-guiden

VA-guiden vill underlätta för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Som medlem tar du del av:

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning
Håll dig uppdaterad på vad som händer i branschen genom våra redaktörers omvärldsbevakning och nyhetsbrev.

Dokumentbibliotek

Dokumentbibliotek
I vårt digitala arkiv hittar du kommuners och myndigheters dokument såsom dagvattenstrategier och VA-planer.

Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbyte
Via våra diskussionsforum, medlemsträffar och utbildningar ökar du din kompetens och utbyter erfarenheter med andra inom VA-branschen.

Vår historia

Allt började med fem kommuner som i ett projekt ville bygga en nationell kunskapsbank om avlopp. Fler och fler kommuner anslöt till projektet och efter några år breddades ämnet att även omfatta dagvatten och VA-planering. Idag är fler än 230 kommuner medlemmar i VA-guiden och mer än 600 företag visar upp sina produkter och tjänster.

 • 24
  VI HAR EN IDÉ MARS 2004

  24 MARS 2004 - Avloppsguiden grundades

  Varför finns det ingen konsumentinformation om avlopp på internet? På idé från en miljöinspektör bildade Bild & Kultur AB, Ecoloop AB och WRS Uppsala AB i samarbete med några kommuner projektet avloppsguiden.se.

 • 22
  FRÅN PROJEKT TILL AKTIEBOLAG NOVEMBER 2007

  22 NOVEMBER 2007 - Aktiebolaget Avloppsguiden AB bildas

  Hemsidan avloppsguiden.se växte snabbt de första åren och fler och fler kommuner gick med som medlemmar. Nu var det dags att starta ett aktiebolag för verksamheten.

 • 7
  VAK I EGEN REGI APRIL 2011

  7 APRIL 2011 - Vatten Avlopp Kretslopp

  I mer än tio år var vi medarrangörer till den nationella konferensen och utställningen Avlopp & Kretslopp i Linköping. Men år 2011 valde vi att satsa på en årlig konferens i egen regi. Första orten för konferensen blev hemmaplan, Uppsala. Namnet blev Vatten Avlopp Kretslopp.

24 MARS 200422 NOVEMBER 20077 APRIL 2011