Nyheter

Frågor inför nya husägarsidor samt om va-rådgivning

Under webbseminarium om va-rådgivning den 11:e december ställde VA-guiden en rad frågor. Här har du som var med, och andra, möjlighet att svara via...

Nu kan du anmäla dig till Vatten Avlopp Kretslopp 2018

Välkommen till Gävle 21-22 mars. Två dagar med erfarenhets- och kunskapsutbyte om små avlopp, dagvatten och va-planering. Anmäl dig här Spana in programmet Programmet som pdf Tre steg...

Årsmöte 20 mars 2018 i Gävle

Avloppsguidens användarförening kallar sina medlemmar till årsmöte tisdagen den 20 mars 2018. Årsmötet ligger i anslutning till slutseminariet om provtagning i fält som äger...

Stort behov av uppföljande besök – Kungsbacka har testat metod och hjälpmedel

Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016 – 2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år...

Sju nya utkast – respons senast den 8 februari

Det har tillkommit sju utkast till samlingen av utkast till vägledning för prövning av ansökan som Havs- och vattenmyndigheten arbetar med. Dessa utkast finns tillgängliga...

Har du åsikter om krav på certifierade anläggare av små avlopp?

KIWA Sverige AB har i nära samverkan med branschens aktörer tagit fram ett förslag till kravspecifikation för anläggare av små avloppsanläggare. Det övergripande syftet...

Vattnets lagring och strömning i jord

Professor emeritus i hydrologi Allan Rodhe demonstrerar grundläggande hydrologiska principer via 11 filmklipp och en föreläsning. Filmerna är framtagna inom projektet Vattenpaketet (PI JanSeibert) med stöd av FORMAS...

Rapporttips till ny kollega om små avlopp

Tänk dig att du ska introducera en ny kollega till området små avlopp. Vilka rapporter och underlag skulle du tipsa om? Under kursen Juridik och...

Fördjupat expertsvar om kretsloppskrav på små avlopp och kommunala policydokument

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Säker toalett – en fråga om liv och död

Världstoalettdagen, eller World Toilet Day, den 19 november handlar om att inspirera till åtgärder för att möta den globala sanitetskrisen. Idag lever 4,5 miljarder...

Senaste artiklarna