Nyheter

Omvärldsbevakning

Felkopplade ledningar

P4 Stockholm rapporterar om de upptäckter Stockholm Vatten och Avfall gjort i sitt detektivarbete med läckande eller felkopplade ledningar. Det visade sig att Bällstaån som rinner...

Mätning pågår – LOVA-projekten är i gång

I början av september träffades 21 inspektörer från de kommuner som har LOVA-projekt som rör surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små...

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...

Pressmeddelande: Bra att regeringen vill se mer tillsyn och vägledning

VA-guiden kommenterar budgetpropositionen och betonar vikten av den politiska viljan för att öka åtgärdstakten av bristfälliga små avlopp. Avloppsguidens användarförening erbjuder att ge inspektörernas...

P1 undrar ”Är vattentoan på väg bort?”

Nyligen lyfte radioprogrammet God morgon världen! i P1 frågan om vattentoalettens framtid. Programmet Klotet i samma kanal frågade Bosse Olofsson, professor vid KTH, om det...

Reflektion: Regeringen vill se mer tillsyn och vägledning om små avlopp

Budgetpropositionen. Regeringen vill se ytterligare insatser för att kunna nå de havs- och vattenrelaterade miljömålen. Det handlar om höjda anslag för stärkt marint områdesskydd,...

Intro till de nya sidorna

Välkommen till VA-guidens nya webb! VA-guidens sidor om små avlopp är för dig som arbetar med små avlopp. En del av innehållet är öppet...

Är du vår nya redaktör?

Tycker du det är intressant med VA-planering och små avlopp? Vill du bli en expert, ha koll på branschen och förmedla kunskap? Sök tjänsten...

14-15/11 Uppsala: Juridik och teknik för små avlopp

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli bättre på att...

Regeringen vill stärka avloppstillsynen

Regeringen vill se åtgärder för att förbättra havsmiljön med avseende på övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Överenskommelsen...

Senaste artiklarna