Start Dagvatten

Dagvatten

Nu kan du anmäla dig till Vatten Avlopp Kretslopp 2018

Välkommen till Gävle 21-22 mars. Två dagar med erfarenhets- och kunskapsutbyte om små avlopp, dagvatten och va-planering. Anmäl dig här Spana in programmet Programmet som pdf Tre steg...

Se bilder från årets Vatten Avlopp Kretslopp

  Vi på VA-guiden är mycket nöjda med årets upplaga av Vatten Avlopp Kretslopp som gick av stapeln 16-18 mars i Norrköping. Här ser du bilder...

Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten?

Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten (utifrån lagstiftningen)? SVAR Det enkla svaret är att dagvatten ska renas om det behövs, med hänsyn till miljö och...
video

Att skapa mervärden i dagvattendammar

I dagvattendammarna Visingedammen och Skogbergadammen i Täby kommun visas hur har de estetiska värdena och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald. Filmen...
video

Att tänka på vid utformning av dagvattendammar

Hållbar dagvattenhantering är en förutsättning för att kunna nå god vattenstatus och god vattenkvalitet i tätortsnära sjöar, vattendrag och havsvikar. Det är också viktigt...
Avloppsguidens diskussionslista

Avloppslistan inlägg augusti 2016

12 inlägg publicerades i diskussioner som startats mellan 8 och 30 augusti 2016. Ämnen som diskuterats: AquaStone, sid 1 (ej svar) Tömningsintervall slamavskiljare bdt, sid...

Borås Stad – Tekniska beskrivningar sex tekniklösningar

På Borås hemsida om små avlopp finns blanketter och information Med reservation för att länkar inom en kommuns hemsida kan brytas i samband med att...

Juridiken kring vatten och avlopp, HaV 2015

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15 Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport som ger en översikt över juridiken kring dricksvatten och avlopp, inklusive dagvatten. Tänkt...

Miljötjänst 2 st företagssvar på Avloppslistan

Växtreningsverk från Miljötjänst har diskuterats på Avloppslistan den 28-29 september. Samtliga svar inkl. kommentarer hittar du också som pdf:er längst ner på sidan. Växtreningsverk, bottenfilter Bottenfilter...

Kan avloppskomponenter släppa plastpartikar?

Kan avloppskomponenter släppa plastpartiklar? Plast är ett material som inte bryts ner, utan som bara faller sönder i mindre och mindre fragment. Jag tänker...

Senaste artiklarna