Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2 2018, Stockholm

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag.

  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall?

Detta är några av de frågor som kommer att besvaras under denna utbildning som arrangeras av VA-guiden. Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.

Målgruppen är  konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer.

Datum: 15 februari 2018
Tid: 08:30–17:00
Plats: Saturnus Konferens Slussen Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm (länk till karta)
Sista anmälningsdag: 17 januari 2018
Avgift:
 3900 kr, exkl. moms för medlemmar i dagvattenguiden. Icke medlem 4800 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Barbro Beck-Friis, barbro.beck-friis@vaguiden.se, 018-10 48 12

Inbjudan (pdf)

Se alla VA-guidens utbildningar

Anmälan: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2 2018, Stockholm

Anmälan: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2 2018, Stockholm

För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult på namnskylten
Skickar
DELA