8-9/11 Uppsala: Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn

Som steg två erbjuds en fördjupning om miljöinspektörernas tillsynsroll när det gäller dagvatten, kursen går igenom hela kedjan från tidig planering till tillsyn av anläggningar. Frågeställningar som kommer att beröras är bland annat; vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen, hur läser man en dagvattenutredning, kan och bör man skriva tillståndsvillkor och vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar? Vi bedömer att den som redan har viss kunskap om miljöbalken har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Datum: 8-9 november
Tid: 08:30–16:00
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Barbro Beck-Friis, barbro.beck-friis@vaguiden.se, 018-10 48 12
Plats: Muninhuset, Cajsa’s kök – konferens, Strandbodgatan 1, Uppsala
Avgift: 6400 kr, exkl. moms för medlemmar i Avloppsguiden. Icke medlem 7800 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fikan och luncher.
Sista anmälningsdag: 18 oktober 2017
Information och anmälan

Program (pdf)

Se alla VA-guidens utbildningar

DELA